Automatyzacja jako wyzwanie XXI wieku

Dzisiaj musimy reagować coraz szybciej – wymaga tego od nas biznes, otoczenie, Klienci…  „Czas reakcji"  staje się bardzo ważnym czynnikiem w otaczającej nas rzeczywistości. Klienci zwiększają swoje wymagania i nie zadawalają ich długie czasy oczekiwania, chcą otrzymywać to, za co zapłacili, w ciągu kilku godzin, a nie rzadko minut.

Twoja firma po wdrożeniu automatyzacji

standaryzacja-schemat

Jakie główne korzyści daje automatyzacja?

skarbonka
Redukcja kosztów

Szybki zwrot z inwestycji (ROI do 300%) przewyższa koszty poniesione podczas inwestycji.
stoper
Krótszy czas oczekiwania/dostarczenia usługi

Procesy automatyzacji realizowane są samodzielnie bez czynności manualnych  (np. po godzinach pracy i w dni wolne) i tym samym mogą  skracać proces wytworzenia usług oraz zwiększać SLA dla tych usług. Możliwość dostarczania usług w modelu płać i używaj”.

 

wykres
Korzystanie z Lean Manufacturing

Efektywne zarządzanie zasobami w ujęciu procesowym.
wykres-rosnacy
Poprawa jakości i niezawodności całego procesu

Automatyzacja jest precyzyjna i powtarzalna, pozwala na standaryzację i osiąganie efektów w sposób zgodny  z polityką firmy.
dlonie
Usprawnienie obsługi skomplikowanych procesów

Pracochłonne i żmudne procesy można automatyzować częściowo lub całkowicie.
diament
Zwiększenie konkurencyjności

Możliwość wprowadzenia nowych usług w trybie Ad-hoc, poszerzenia oferty firmy, wejścia na nowe rynki w oparciu o te same zasoby i to szybciej niż konkurencja, co  istotnie wpływa na potencjał biznesowy.

obieg
Standaryzacja

Możliwość przeniesienia procesów biznesowych.

Sprawdź jak bardzo się to opłaca!

Oferujemy

  • analizę przedwdrożeniową procesów/usług,
  • wdrożenie w oparciu o analizę,
  • serwis i utrzymanie wdrożonego rozwiązania.

Jesteśmy bliżej niż myślisz!

Co możemy zrobić dla Ciebie?

Kontakt z nami